Products by Parent Name: Oxacillin Sodium Salt Monohydrate

Total Products: 4
Oxacillin Sodium Salt Monohydrate - API

CAS Number: 7240-38-2
Chemical Name: Oxacillin Sodium Salt Monohydrate
Molecular Formula: C19H20N3NaO6S
Molecular Weight: 441.43

Oxacillin Sodium Salt Monohydrate - Impurity B (EP/BP)

CAS Number: 1642629-95-5
Chemical Name: Penicilloic Acids of Oxacillin
Molecular Formula: C19H21N3O6S
Molecular Weight: 419.45

Oxacillin Sodium Salt Monohydrate - Impurity C

CAS Number: 1136-45-4
Chemical Name: 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic Acid
Molecular Formula: C11H9NO3
Molecular Weight: 203.20

Oxacillin Sodium Salt Monohydrate - Impurity E

CAS Number: 7081-44-9
Chemical Name: Cloxacillin Sodium Monohydrate
Molecular Formula: C19H19ClN3NaO6S
Molecular Weight: 475.88